Lammutustööd

Lammutusmehed OÜ põhiliseks tegevusvaldkonnaks on lammutustööd.

Teostame kõiki hoonete lammutustöid, pakume nii osalist kui täielikku lammutust. Soovi korral organiseerime lammutusprojekti ning hangime lammutusloa ja kõik vajalikud kooskõlastused. Oleme teostanud lammutustöid erineva suurusega ja väga erineva tööiseloomuga objektidel, lammutanud nii suuri hoonetekomplekse kui ka väiksemaid eramuid ja abihooneid. Samuti töötanud kitsastes ja keerukates Tallinna vanalinna oludes kui ka tehniliselt keerulistel objektidel.

Transport
Pakume oma klientidele komplekset lammutusteenust koos keskkonda säästva ehitusjäätmete sorteerimisega ning teisaldamisega objektilt. Väiksemate mahtude puhul toimub transport multilift-vahetuskastidega, suuremate koguste korral veetakse kivimaterjal minema raskeveokitega.

Jäätmekäitlus
Lammutusjäätmeid taaskasutusse suunates hoiame loodust, ning teeme ka lammutamise oma kliendile võimalikult soodsaks. Koostöös meie usaldusväärsete partneritega leiavad kivi- , metall- ja puitmaterjalid oma koha taaskasutuses. Ohtlikud jäätmed utiliseerime alati selleks ette nähtud jäätmekäitlus ettevõttes.

Hind
Meie teenuste hind kujuneb objektipõhiselt, vastavalt töö mahule ja keerukusele. Alati teeme töödele kalkulatsiooni, et klient teaks mida ostetud teenus sisaldab. Allahindlused on kokkuleppel ja sõltuvad töö iseloomust.

Saame hakkama ka kõige keerulistemate töödega!

Hinnapäring või Helista: (+372) 53 737 738