Asbestitööd

Lammutusmehed OÜ üheks tegevusalaks on asbestitööd.

Meil on kaasaegsed vahendid ja koolitatud spetsialistid teostamaks asbestitöid. Meilt teenust tellides võite olla kindlad, et te ei kahjusta ei enda ega ka ümbritsevate inimeste tervist. Hoides ära pöördumatud tervisekahjustused, mida põhjustab asbestiosakeste levik. Siinkohal tahaks me rõhutada, et asbestitööde tegemise vajadusega arvestav klient ei juhi mitte üksnes ümbritseva keskkonna saastamisega seotud riske, vaid näitab ennekõike üles hoolivust iseenda ja lammutustöid läbiviivate töötajate suhtes. Asbest on inimese tervisele väga ohtlik. Eesti Vabariigis, nagu ka mujal arenenud riikides, kehtivad seadused asbestitööde ohutuks teostamiseks. Kõigi vajalike litsentside ja lubade olemasolu võimaldab meil pakkuda väga paindlikke lahendusi.

Asbest

Asbest on ehitusmaterjal, mille ohtlikkust sellega kokkupuutuvatele inimestele on nii Eestis kui paljudes teistes arenevates maades alahinnatud. Kuni 1980ndate aastateni olid asbesti sisaldavad materjalid üsna levinud, mistõttu asbestitööde vajadus esineb väga paljude ehitiste lammutamisel. Asbestiks nimetatakse silikaatmineraale, mida on kaevandatud Kanadas, Lõuna-Aafrikas, endises Nõukogude Liidus ning mida senini kaevandatakse Brasiilias. See on maagiline mineraal, mille kõikidele tööstuslikult vajalikele headele omadustele ei ole senini leitud võrdväärset ohutumat asendajat. Asbest on vastupidav keemilisele töötlusele ja kuumusele, ei aurustu ega lahustu vees, on keskkonnas väga stabiilne. Asbest on ilmselt kõige parem isolatsioonimaterjal, kuid samas ka kõige ohtlikum. Asbest on majanduses väga laialdase kasutusalaga, sisaldudes enam kui 3000 tootes. Asbesti sisaldus tootes võib varieeruda 1–100%ni.

Ohtlikus

Tänapäeval teatakse asbesti kui üht hullemat vähkisoodustavat ainet. Euroopas sureb asbetist tingitud tervisekahjustusse aastas ligikaudu 10 000 inimest. Asbest põhjustab kõige rohkem kopsukoe tihenemist (sidekoestumist), mis viib kopsu selle osa hingamisfunktsioonist välja. Järgnevad asbestoos, kopsuvähk ja mesotelioom ehk kopsukelme vähk. Lisaks kopsukahjustustele võib asbest tekitada kasvajaid ka mujal organismis (kõri-, mao-, peen- või jämesoolevähk). Euroopa Komisjon keelustas 1999. aastal peaaegu kõik praegu veel kasutusel olevad asbesti liigid. Valge asbest on juba keelatud 14 tootes, kuid nüüd on vastu võetud otsus, täiendada direktiivi ning lisada sinna valge asbesti kasutamise keelustamine. See keeld jõustus 2005 aasta alguses.

Hind

Meie teenuste hind kujuneb objektipõhiselt vastavalt töö mahule ja keerukusele. Alati teeme töödele kalkulatsiooni,et klient teaks mida ostetud teenus sisaldab. Allahindlused on kokkuleppel ja sõltuvad töö iseloomust.

Saame hakkama ka kõige keerulisemate töödega!

Hinnapäring või Helista: 53 737 738