print

Teemantsaagimine

Lammutusmehed OÜ üheks tegevusalaks on teemantsaagimine.

Teemantsaagimine võimaldab valmistada kiirelt ja kvaliteetselt uued avad raskelt läbistatavatesse konstruktsioonidesse. Teemantsaagimine on kõige kiirem ja odavam võimalus ukse-, akna- ja ventilatsiooniavade tegemisel, ning soonte freesimisel kaabli või torustiku jaoks. Samuti on teemantsaagimine kiireim viis betoondetailide väiksemaks tegemisel ja hoone või rajatise küljest ohutult eemaldamisel. Pakume nii kompleksteenust koos avadele silluste paigaldamisega ja tekkinud ehitusprahi utiliseerimisega kui ka osalist tööde teostamist, et Tellijal jääks võimalus osaliselt vajaminevaid töid ise ära teha. Meile ei ole probleemiks mistahes kivi- või betoon konstruktsioonide läbilõikamine, sest me oleme seda tööd teinud juba aastaid. Meie tööriistade valik on lai ja meeskond piisavalt suur, et saada edukalt hakkama ka kõige keerukamate ja mahukamate objektidega. Oma töös kasutame ainult parimaid masinaid ja lõiketerasid.

Materjalid
Teemantsaagida on võimalik kõiki ehitusel kasutatavaid kivimaterjale alustades kergplokkist ja lõpetades tugevalt armeeritud betooniga. Sõltuvalt töö iseloomust on võimalik teostada teemantsaagimist kasutades kas kuiv- või märglõikust, kuid selle määrab lõigatav kivimaterjal-, lõigete sügavus-, lõiked sise- või välistingimustes-, tööd ehitusjärgus- või remonditud keskkonnas.
 
Kvaliteet
Teemantsaagitavad pinnad jäävad korrektsed ja sirgeservalised ning ei vaja eraldi töötlemist. Teemantsaagimine on praktiliselt vibratsioonivaba ning tekitab minimaalselt tolmu, sest saagimisel kasutatakse tolmu ärajuhtimiseks vett. Samuti aitab vesi jahutada tera, et vähendada teemanti kulu. Vee- ning tolmukahjustuste ärahoidmiseks on võimalik töömaa kiletada ning vesi ära juhtida. Kuivaltsaagimine tagab vee mittesattumise seina või põrandakonstruktsioonidesse.
 
Sillustamine
Avade rajamisel, laiendamisel või suurendamisel lisatakse vajadusel avadele sillustalad või lisakonstruktsioonid lõigatava seina või vahelae toestamiseks. Sillustena kasutatakse erinevaid metallprofiile ja betoonist valmistatud sillustalasid. Meilt võid tellida ka keerukaid lahendusi avade sillustamiseks ja toestamiseks.
 
Hind
Meie teenuste hind kujuneb objektipõhiselt vastavalt töö mahule ja keerukusele. Alati teeme töödele kalkulatsiooni, et klient teaks mida ostetud teenus sisaldab. Allahindlused on kokkuleppel ja sõltuvad töö iseloomust.

Saame hakkama ka kõige keerulisemate töödega!

Teemantsaagimise hinnakiri


Hinnapäring või Helista: 53 737 738